مردم عراق در اتحاد با مردم ایران در مبارزه با جمهوری اسلامی

  • حامد تقوی

همین حالا که این متن را میخوانید عراق و لبنان، که جمهوری اسلامی برای گروه‌های متحد خود در این دو کشور سرمایه‌گذاری کرده است، صحنه‌ اعتراضات گسرده مردمی است. این تظاهرات در ابتدای امر با اعتراض به فساد و گرانی به دولت شروع شده و در ادامه ابعاد دیگری به آن اضافه شد.
مردم عراق دو شب قبل مصادف با (حمله هوادران خط امام) به سفارت آمریکا به طرف کنسولگری جمهوری اسلامی (در کربلا) رفته و دیوار سوارت را به آتش کشیدند. این اقدام یک هشدار جدی را به سردمداران جمهوری اسلامی میدهد که دست ار دخالتگری و حمایت از نیروی های ترویستی در عراق بردادند و بگذارند مردم عراق برای سرنوشت خود، خودشان تصمیم بگیرند. هر چند حمله به دفاتر و شعبه‌های سفارت (به هر سفارتی) محکوم است، اما این مورد درباره جمهوری اسلامی حقیقتا جز استثناهاست و باید سمت مردم قرار گرفت‌.