“مرده های متحرک”/ میثم بازیاری

تا چند ماه پیش میگفتند خوزستان هوا ندارد خوزستان نفس ندارد خوزستان زیر خاک است و هیچ کدام از مسئولان صدای مردم خوزستان را نمی شنیدند یعنی می شنیدند اما خودشان را به نشنیدن میزدند.
و آقایان بالای منبرها می گفتند خوزستان بوی تربت امام حسین را گرفته است.
حرفی به این بی ربطی وجود دارد؟؟؟
پیر و جوان کوچک و بزرگ در خورستان به زور نفس می کشیدند آب برای آشامیدن نداشتند آن وقت در عین بی خیالی حرفی زدید تا مردم خفه خون بگیرند و عذر از گردن خودتان بردارید.
زمان جنگ هم خرمشهر و خوزستان مردانه ایستادند تا بیگانه را از خاک کشور بیرون کنند با دست خالی جنگیدند به خاطر خاک و ناموسشان و از خرمشهر و خوزستان فقط ویرانه ای باقی ماند که بعد از سی سال از تمان شدن جنگ هنوز هم ویرانه بود و جای تیر و خمپاره ها بر دیوارها بود دست آخر هم گفتید خرمشهر را خدا آزاد کرد.
و امروز به لطف و همت مسئولین همان ویرانه ها را هم آب برده است. آری خوزستان را آب برده است و مسئولان بی کفایت را خواب.
یک مشت مرده ی متحرک که از پست و مقامشان فقط برای چاپیدن مردم و پر کردن جیبهایشان استفاده می کنند.
اگر ذره ای انسانیت داشتند و به این فکر می کردند که این پست و مقام را از صدقه سر همین مردم دارند اینقدر بی تفاوت از کنار مشکلات و دردهای مردم نمی گذشتند.
اگر ذره ای خدا شناس بودند و خدایی کار می کردند اگر به جای پر کردن حساب های بانکی خود و چند نسل بعدشان کمی به فکر ایران و مردم ایران بودند باران اینچنین ایران را در کام سیل فرو نمی برد.
اگر مسیر عبور آب باران را مدیریت می کردند اگر مردم را از وجود مسیرهای سیل آگاه می کردند تا ناآگانه خانه هایشان را در مسیر آب نسازند امروز چندین روستا در زیر آب ناپدید نمی شد.
فقط بلدید نفت و گازش را بفروشید؟؟
به خدا اگر ذره ای پیشانی مسئولین عرق کند اگر ذره ای شرمنده مردم مظلوم و با آبروی ایران باشند.
اصلا که سیل بلای طبیعی است و امکان نداشته جلوی آن را بگیرند لاقل این روزها که سیل کل خانه و زندگی مردم را با خودش برده است به داد مردن برسند و لباس و پوشاک و غذا بهشان برسانند آب ها را تخلیه کنند و گل و لای را از خانه ها خارج کنند آب های جمع شده را به مسیری درست هدایت کنند.
نه اینکه خود مردم کیسه کیسه گل روی هم بگذارند و مثل زمان جنگ دست خالی مقاومت کنند.
درست است که مردم ایران هم وطنان سیل زده شان را تنها نمی گذارند هرکس به اندازه توانش کمک می کند اما وظیفه مسئولان چیست؟
همان کشورهایی که از پول مردم ایران حمایت می شوند در این سیل ها یک پیام تسلیت و همدردی نفرستادند.
اگر خدا خرمشهر را آزاد کرد اجازه دهید یمن و سوریه و عراق را هم خدا آزاد کند.
شده اید کاسه های داغتر از آش ؟
مگر نه اینکه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است؟ پس چه شد؟
چرا خودتان به این حرف عمل نمی کنید؟
مردم ایران در سیل گیر کرده اند و شما هنوز سنگ کشورهای دیگر را به سینه می زنید.
نیمی از جهان را با خودتان دشمن کرده اید و هرجمعه به نیمی از مردم جهان مرگ میفرستید و مرگ و میر به جان مردم خودمان افتاده است.
خدا ریشه تان را بسوزاند که تیشه زده اید به ریشه مردم.

اهل خوزستانم
روزگارم بد
آسمان شهرم زرد !!! دل مردمانم خون شده ست. .
ریه هایم پر از خاک ،
چشم هایم هموطن! کم سو شده ست
گویا ! آبی آسمانم گم،
شایدم ، مثل رود دز ، کارون ، کرخه ، غارت شده ست . ‌ . .
اهل خوزستانم هموطن . .‌
افکار من از بوی خاک،
بوی نفت و بوی گاز،
بوی شرجیو عذاب،
بوی خاک کربلا پرشده ست. .
هموطن!؟
گوییا بند بند شهر من در هجوم دست پنهان کسی غارت شده ست!
گوییا بند بند شهر من در هجوم دست پنهان کسی غارت شده ست! ل‍ٰکن تو آسوده بخواب.. والسلام

شاعر:رامین کرم زاده