مرد پشت پرده علی فروغی کیست؟

همانطور که میدانیم علی فروغی را محمدرضا علی عسگری، پسر علی عسگری رییس صداوسیما با چراغ سبز سردار نقدی از رییس بسیج صداوسیما به ریاست شبکه ۳ منصوب کرد. با یک شرط، اخراج عادل فردوسی پور به هر شکل ممکن.

این را حسین محمدی در دفتر رهبری جمع بندی کرده بود که عادل فردوسی پور باید از صداوسیما اخراج شود.

دلیل؟ حسادت و بیش از حد دیده شدن فردوسی در صداوسیما.

عادل فردوسی پور برچسب غرب گرایی خورده بود، برچسبی که رهبر ایران به آن بسیار حساس هست. علی فروغی بدون هیچ اما و اگری این شرط را قبول کرد.

او ابتدا با مدارا با فردوسی پور برخورد کرد و تهیه کنندگی جام جهانی را به او داد. با این توجیه که حذف فردوسی پور به یکباره امکان پذیر نیست.

او حتی خربزه زیرپای عادل هم انداخت و صحنه روبوسی کیتارویچ رییس جمهور زن کرواسی را در تلویزیون پخش کرد.

بعدتر گفت که طبق قانون صداوسیما نماینده تام الاختیار رییس صداوسیما در برنامه ها تهیه کننده است و تهیه کننده برنامه جام جهانی چه کسی بود؟ عادل فردوسی پور.

فردوسی پور بعد از این اتفاق کوتاه نیامد و ۹۰ را روی آنتن بود.

همزمان فروغی مذاکره را با میثاقی شروع کرد. مذاکره هایی مخفیانه که ختم شد به ماجرای نظرسنجی و جشنواره تولیدات برتر صداوسیما.

فروغی برای حذف فردوسی پور نیاز داشت که نشان دهد فردوسی پور محبوبیتی در جامعه ندارد. در آرا نظرسنجی دست برد و تعداد رای برنده باش با اجرای رضا گلزار را دست کاری کرد.

آذری جهرمی (ناظری) که شخصیت نمایشی دارد برای جذب فردوسی پور افشا کرد که آرا برنده باش تماما فیک و غیرواقعی است.

به هر طریق، فردوسی پور از اجرای برنامه ۹۰ منع شد.

با حذف فردوسی پور، انقضای فروغی هم تمام شد. میرباقری، معاون سیما مخالف او شد.

مثلا در ماجرای برنامه افطار شبکه ۳ به او مجوز داد که بنیامین بهادری را به برنامه افطار ببرد و تا مجری باشد. درست یک ساعت قبل برنامه دستور کتبی داد که از آوردن سلبریتی ها به صداوسیما ممانعت شود. فروغی مخالف سرسخت خودش را در ساختار صداوسیما پیدا کرد؛ میرباقری.

فروغی برای بقای خود شروع به ارتباط گیری با مراکز قدرت کرد تا اینکه قلابش به شخصی به نام علیرضا شریفی گیر کرد. اطلاعات زیادی در مورد علیرضا شریفی وجود ندارد تنها میدانیم که او چندین سمت رسمی و پنهان در ساختار قدرت داشته است که همگی محرمانه بوده و هست. از شریفی تنها میدانیم که او ارتباط نزدیکی با بیت رهبری داشته و دارد.

ارتباط فروغی با شریفی ثمر داد و فروغی در شبکه ۳ ماند. برنامه های میلیاردی تصویب کرد. پروژه های موفق دیگران را به نام خود زد. به شریفی قول های زیادی داد و خودش را نماینده جریان نوظهور انقلابی معرفی کرد.

جالب است بدانید که رهبر ایران در جریان پخش مسابقه برنده باش به شخص فروغی تذکر داد که این مسابقه ترویج قمار است. فروغی با توجیه اهمیت آنتن از توقف این برنامه جلوگیری کرد. رهبر ایران اما چندی بعد علنی به انتقاد از این برنامه پرداخت. فروغی تسلیم شد.

علی فروغی که روزی تاریخ انقضای خود را تمام شده میدید با آشنا شدن با شریفی حیات دوباره ای پیدا کرد.

ثمره این آشنایی هم حذف میرباقری از معاونت سیما شد.

شریفی هم مدیرمرکز ارزیابی و نظارت صداوسیما شد.

آنها پس از حذف میرباقری درصدد آن هستند که پس از علی عسگری یک کدامشان رییس صداوسیما شوند.

بی شک شانس شریفی بیشتر است.