(( مرگِ راهنما )) / کریم عبداللهی

 

 

… سعی کنید در زندگی، قهرمان داستان خود باشید.

آدمها زیاد تغییر نمی کنند بلکه این شرایط است که تغییر می کند.

تا کی منتظر هستید یکی دست شما را بگیرد و برای شما ثروت و قدرت و آزادی و عدالت و آسایش فراهم کند.

اگر خودتان راهنما باشید دیگر هیچ وقت با مرگ راهنما مواجه نخواهید شد بلکه همیشه در درون شما یک راهبر وجود خواهد داشت و شما را پیش خواهد برد ، پس هرگز هم متوقف نخواهید شد.

راهبر باشید ، راهنما باشید، دنبال نور چراغ دیگران نروید.

چراغ به دست باشید.

نور باشید ، تاریکی همه جا هست.

یادمان باشد که کل کهکشان ها و فضای بین کهکشانی از ماده تاریک تشکیل شده است.

پس به نور خیلی خیلی زیادی نیاز داریم تا راه را برای رسیدن به مقصد در طی مسیر روشن نگه داریم؟

حتی اگر به مقصد نرسیدید از خود این مسیر لذت ببرید و ادامه بدهید.

نگذارید با مرگ راهنما، رهائی و آزادگی به خط پایان برسد.

تا آگاهی نباشد حرکتی اتفاق نخواهد افتاد و تا حرکتی نباشد اصلاحاتی به دست نخواهد آمد و تا اصلاحاتی صورت نگیرد فرصت طلبان بر بشریت ، حکومت خواهند کرد و چیزی تغییر نخواهد کرد.

اگر بی تفاوت باشید شک نکنید که مرتکب جنایت شده اید و شریک جرم هستید …