مرگ با طعم اسلحه های ایرانی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – میثم بازیاری

تصویری در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است

که تک تیراندازهای تروریست طالبان

با اسلحه صیاد ۲ AR-50 ایران در حومه شهر هرات افغانستان !

در حال شکار مدافعان افغانستان

و مردم و نیروهای نظامی افغانستان هستند

اینکه اسلحه تولیدی ایران

چگونه و چرا در دست تروریست های طالبان است

را باید سرداران فاسد سپاه که تجارت مرگ میکنند پاسخ دهند

اما مردم افغانستان این روزها کشته شدن و مرگشان

عجیب طعم سلاح های ایرانی را دارد

خدا میداند چه زمانی قرار است تروریست های طالبان

با اسلحه های اهدایی سپاه

به جان مردم خودمان هم بیفتند ؟

وای بر ما