مرگ راهدار فداکار حین خدمت‌ رسانی به مسافران،او از جان شیرین خود گذشت تا شیرینی زندگی برای هموطنان و مسافران برقرار باشد

محمدعلی طلوعی مقدم رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان پردیس در حین انجام عملیات راهداری در محور مبارک‌آباد جانش را فدای خدمت‌رسانی به شهروندان کرد.

بار دیگر خدمت گزاری از جنس صداقت، خدمت و مهربانی از جان شیرین خود گذشت تا شیرینی زندگی و ایمنی هموطنان و مسافران جاری و برقرار باشد.