مزارع رمز ارز مافیای سپاه قلب تولیدکنندگان را نشانه رفته است

شنیده ها

مزارع رمز ارز مشترک حزب حاکم چین دیکتاتور و سپاه علاوه بر قطعی برق منازل و ایجاد بحران در امور روزمره شهروندان، فرآیندهای تولیدی را نیز نشانه گرفته است.

روز شنبه ١۵ خرداد محمدرضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به سرازیر شدن سرمایه از تولید به سمت واسطه‌گری، دلالی و ماینینگ، گفت: صدمات جبران ناپذیری به اشتغال و تولید داخل می زند.

وی با ابراز تاسف از وضعیت کنونی افزوده است که قطعی مستمر برق باعث شده تا در بسیاری از کارگاه‌های تولیدی بحران برق ایجاد شده و روند ادامه کار با مشکل مواجه شود.

پیشتر با اعمال قطعی مستمر برق دو ساعتە سراسری توسط دولت، برای اولین بار مصرف لحظه‌ای برق کشور از مرز ۵٩ هزار مگاوات گذشت و به میزان ۵٩ هزار و ٧۶ مگاوات ثبت شد.