مزد خود را از خدا بخواهید سردار!

✍🏻محمدعلی مشفق

اگر جناب سردار کوثری یادشان باشد در آن زمان ایشان و هم قطارانشان گویا برای خدا می جنگیدند و به دنبال قدرت و ثروت و پست و مقام نبودند مگر اینکه در این روزها که وسوسه قدرت و ثروت، خیلی ها را از مسیر کار برای خدا و خلق خدا دور کرده و خیلی ها شیفته و مست قدرت شده اند؛ ایشان و همفکرانشان هم که بخش اعظم قدرت و ثروت را در دست دارند و سلاح و اطلاعات، رسانه، روزنامه و ابزارهای امنیتی و ایدئولوژی و حتی خیلی ار محاکم را و… در قبضه قدرت خود دارند امروز ایشان هم خدای ناکرده تحت تاثیر وسوسه های قدرت و… برای تسخیر پاستور خیز برداشته و احساس طلبکاری از ملت دارند که چرا همه کشور به مانند یک پادگان و ملت به عنوان سربازان این حضرات تماما در اختیار این عزیزان قرار نمی گیرد.

گویا سردار کوثری عزیز از بودن در جبهه های جنگ و برای خدا جنگیدن پشیمان شده اند و می خواهند با تسخیر پاستور مزد خود را به جای اینکه از خدا گرفته باشند از مردمی بگیرند که ۲۴۰ هزار شهید داده اند. در حالیکه سرداران نظامی رجل نظامی هستند و قانون اساسی تصریح کرده که نامزدهای ریاست جمهوری باید رجل مذهبی و رجل سیاسی باشند و نه نظامی.

اگر در گذشته هم سرداری در لباس نامزد ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شده بدون شک خطای راهبردی شورای نگهبان بوده که برخلاف نص صریح مفاداصل ۱۱۵ قانون اساسی یک رجل نظامی را تایید صلاحیت کرده است. و رئیس جمهور وقت هم در زمان خودش مماشات کرده و تذکر نقض قانون اساسی را به شورای نگهبان نداده است.