مسئله‌ ی شیرهای آلوده و باور عمومی

حامد تقوی-

چند روزی است مسئله شیرهای آلوده در بین اذهان عمومی مردم ایران موضوع گفتگو و بحث است و تاثیر شدیدی بر روان جامعه گذاشته است. این ماجرا از صدای و سیمای جمهوری اسلامی آغاز شد و یک کارشناس تغدیه و سلامت در یک برنامه زنده‌ ی تلوزیونی به مردم هشدار داد به دلیل سمی بودن شیرهای موجود در بازار فعلا از خریداری و استفاده آن خودداری به عمل بیاورند. اما به فاصله یک روز بعد مسئولین در دفعات متعدد موضوع آلوده بودن شیرها را تکذیب کردند.

مسئله ی اساسی اینجاست حتی اگر این خبر دروغ باشد (مبنای علمی نداشته باشد) و تکذیب شود ؛ با اتفاقاتی که در طی این چند ماه اخیر رخ داده و دروغ ها و پنهاکارای های متعدد حکومت؛ مردم ایران دیگر هیچ کدام از این تکذیب های کذایی را باور نخواهند کرد و مشروعیت نظام برای عموم جامعه ایران دچار بحران شدید شده است.