مسئولان بپذیرند هر آن‌چه می‌پسندند اکثریت ملت نمی‌پسندد و هر آن چه را که نمی‌پسندند ملت می‌پسندد!

✍️امید فراغت

سوال کلیدی این است آیا حکمرانان مملکت تصویر و تصور درستی از جامعه امروز ایران دارند؟ آیا متوجه هستند که اکثریت ملت نسبت به آنان چه تصویر و تصوری دارند؟ نکته مهم و کلیدی این است حکمرانانی موفق و تاثیرگذار هستند که درک و شناخت مطلوبی نسبت به ابعاد پیدا و پنهان جامعه داشته باشند!

پس لازم است حکمرانان توامان واقعیت‌های تلخ و شیرین را بپذیرند به عنوان مثال یک واقعیت تلخ این است با وجود این‌که سال‌های سال آمریکا‌ستیزی صورت پذیرفته است اما متاسفانه اکثریت ملت عکس حس و حال حکمرانان را دارند واقعیت تلخ‌تر این است با وجود این‌که سال‌هاست حکمرانان شرق دوستی و یا همان چین و روسیه دوستی دارند اما متاسفانه باز هم اکثریت ملت نسبت به آنان یعنی چین و روسیه بدبین و بدگمان هستند بنابراین شرایط به گونه‌ای شده است هر چه را که حکمرانان می‌پسندند اکثریت ملت نمی‌پسندد و هر چه را هم که حکمرانان نمی‌پسندند، ملت می‌پسندد! آیا متوجه شده‌اید به چه دلیل یا دلایلی چنین واقعیت تلخی ایجاد شده است؟

متاسفانه نمونه اخیر آن نیز داستان طالبان است که واقعیت‌های پیدا و پنهان جامعه گواه این مدعاست! لطفا ناراحت نشوید چرا که همگی تعهد و تعلق به این آب و خاک داریم پس خودتان را تافته جدا بافته به حساب نیاورید که خودتان دلسوز هستید و نقادان و منتقدان دلسوز نیستند!

آهای حکمرانان یک واقعیت تلخ دیگر این است تا به اکنون مجیزگویان، چاپلوسان و به تعبیری پاچه‌خواران و …نتوانسته‌اند ارزش افزوده‌ای در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و …ایجاد کنند اما واقعیت شیرین این است که مخالفان، نقادان و منتقدان باعث شده‌اند که به راستی و البته تا حدودی متوجه شده‌اید که در کدام نقطه از نظم منطقه و جهان ایستاده‌اید! آیا متوجه هستید که به دلیل اتخاذ مواضع‌تان اکنون به تعبیری جز کشورهای تنها به حساب می‌آییم!

این تنهایی و انزوا متاسفانه برای مملکت فقر و گرفتاری اما برای کشورهای دوست‌نما تولید فرصت و ثروت بیشتر است. نکته مهم این است بشر و حتی کشوری که تنها و منزوی می‌شود ناخودآگاه پناهجو می‌شود! بر همین اساس کشورهای دوست‌نما از چنین واقعیتی که خودشان نیز نقش داشته‌اند بهترین سود و فایده را می‌‌کنند!

آهای حکمرانان آیا روسیه حاضر می‌شود به معنی و مفهوم واقعی کلمه بین ایران، آذربایجان، اسرائیل، ترکیه، ارمنستان، گرجستان، ازبکستان و …قربان صدقه ایران برود و بقیه را رها کند؟

روسیه ممکن است بعد از گرفتن امتیازات لازم، زبان تنش در همراهی با ایران بچرخد اما حتم داشته باشید که به هیچ وجه اسرائیل، آذربایجان و …را رها نمی‌کند! چرا که به خوبی از حال و احوال درونی مملکت با خبر است و حتی می‌داند که اکثریت ملت چه تصویر و تصوری نسبت به آنان دارند! بنابراین مطمئن باشید چنین دیدگاهی از سوی مردم نسبت به روسیه و …برای حکمرانان ارزش افزوده‌ای ایجاد نخواهد کرد پس باید بپذیرید چنین فضایی پاشنه آشیل هر نوع رابطه‌ای هم محسوب می‌شود.

آهای حکمرانان چنین واقعیت‌هایی را در نوع روش و منش سیاست داخلی و خارجی‌تان جستجو کنید! راه دور نروید، بپذیرید که هیچ کس جز خودتان مقصر نیست اگر هم تا حدودی از شرایط موجود ناراحت و غمگین هستید می‌توانید گلاویز داده‌های تاریخی هم شوید چرا که تاریخ نیز گواه این مدعاست.

واقعیت‌ها را هر چند تلخ بپذیرید چرا که به همان نسبت که موافقان سیاست‌های‌تان ایران را دوست دارند نقادان و منتقدان سیاست‌های‌تان نیز ایران را دوست دارند شاید بهتر است عبارت هر شهروند یک حکمران را به کار برد بنابراین هر شهروند مثل یک حکمران نگران موجودیت مملکت است!