مسئولان علنی اعلام کنند جیب خالی است، مستضعفان بهانه هستند!

این روزها قالیباف و جریان به اصطلاح انقلابی و همچنین میرزابنویس‌های این طیف سعی دارند طرح‌های جدید برای گرفتن مالیات‌های متفاوت از مردم را با برچسب کمک به مستضعفان عادی‌سازی کنند.

اینکه مالیات برای بهبود وضعیت کشور جایگزین شیوه‌های مختلف درآمدی شود اقدام درستی است ولی در کشوری که درآمدها و مخارج مشخص باشد.

از طرف دیگر این جماعت به اصطلاح انقلابی برای عادی‌سازی گرفتن این پول‌های گزاف از اقشار مختلف مردم، مدعی هستند این پول‌ها را برای تولید و خدمت و از این قبیل ادعاها صرف می‌کنند ولی آیا تا کنون تخلیه جیب مردم به بهانه‌های مختلف در نهایت کیفیت زندگی ایرانیان را بهبود بخشیده است؟!

برق و آب و … را چندین برابر کردند ولی فواید آن چقدر به مردم رسید؟! نان را چندین برابر کردن که کیفیت آن درست شود و دور ریز کم شود آیا درست شد؟! بنزین را چندین برابر کردن ولی فشار زندگی مردم مستضعف بیشتر شد یا ثروتمندان؟! امروز کشاورزان نمی‌توانند محصولات خود را به خاطر گرانی حمل و نقل جابجا کنند! سیمان، فولاد، مس، لوله ووو همه را گران می‌کنند که به ادعای آن‌ها دلالی حذف شود ولی چه به روزگار مسکن آمد؟!فشار گرانی مسکن روی مردم عادی است یا سرمایه‌داران؟!

سرمایه‌دار ، جنسی را هزار تومان بخرد دوهزار تومان می‌فروشد و هر میزان مالیات و عوارض و … پرداخت کند آن را از مردم عادی و قشر ضعیف می‌گیرد!

پس این قصه‌ها که برای تولید، فقرا و مبارزه با دلال و سوداگر مالیات گرفته می‌شود حرف بی‌محتوایی است.