مسئولین قضایی ؛ لطفا پل باشید بجای آنکه دیوار شوید

✍️ ناصر مهدوی


امروز جامعه به جای شنیدن خبر های خوش و فراموش کردن غم های دردناک گذشته ؛ درگیر اتفاق ناخوشایندی است که در یک سوی آن دستگاه قضایی کشور در پی اجراء حکم چند تن از جوانانی ایستاده که در اعتراضات آبان حضور داشتند ؛ و سوی دیگر مردمی است که یکپارچه تقاضا دارند تا این سه نفر مشمول عفو و بخشش قرار گیرند و از اعدام آنها صرف نظر شود.


بارها گفته اند و ما نیز تکرار کرده ایم که با اجراء مو به موی احکام شرعی جامعه دینی نمی شود.

آنچه یک جامعه را به عنوان جامعه دینی از دیگر جوامع متمایز می کند ؛ جاری شدن عدالت در متن آن و عملی گشتن چارچوب های اخلاقی در میان حاکمان و مردم آن جامعه است.


در سوره شوری می خوانیم که جزای کار بد به اندازه همان کار بد است ولی اگر کسانی در برابر رفتار غلط کسی بجای روشن کردن آتش خشم و نواختن شیپور کینه توزی از خطای حریف بگذرد و او را ببخشد ؛؛ محبوب خدا خواهد شد زیر خداوند بندگان بخشنده خود را دوست دارد.


ما به درستی نمی دانیم که شدت جرم این سه نفر چقدر بوده که به چنین تنبیه سخت و غیر قابل باوری متهم شده اند.


ولی به فرض هم اگر و فقط اگر ؛ به لحاظ قانونی و وجدان عمومی ثابت شود که جرم این سه تن سنگین بوده است ؛ باید یاد آوری کنیم که آیه سوره شورا برای حاکمان هم هست و آنها نیز اگر عفو کنند و ببخشند تبدیل به انسانهای بزرگی خواهند شد.


وقتی فرشتگان تصمیم می گیرند که قوم لوط را به مجازات سنگین گرفتار کنند ؛ حضرت ابراهیم با خدا مجادله می کند و دردمندانه از خداوند می طلبد که دست از مجازات قوم لوط بردارد و به آنها فرصت جبران عنایت کند.


خداوند بجای سرزنش ابراهیم او را بخاطر قلب روئوف و مهربانش می ستاید و ابراهیم را سرمشق دیگران قرار می دهد تا همگان خصوصا حکمرانان ؛ از ابراهیم درس بخشندگی و نرم دلی را بیاموزند.


امروز مردم ایران از متصدیان دستگاه قضایی می خواهند که ابراهیم باشند و از حکم ترس آور این سه تن صرف نظر کنند.


پیامبر خدا با بدترین دشمنانش ؛ سخاوتمندانه ترین رفتارها را نشان داد تا زهر کینه توزی به شهد همدلی و هم زیستی بدل یابد.


امام علی در دوران حکمرانی خود بارها فرمودند که داغ کردن ؛ آخرین کار من است اگر بهانه ای برای مدارا و بخشندگی وجود نداشته باشد

برای دستگاه قضایی بهترین بهانه ، خواهش میلیونها هم وطنی است که زیر بار مشکلات زندگی کمر خم کرده اند ولی نجیب و استوار همچنان زندگی را به پیش می برند.


با حضور کرونا ؛ تاثیر تحریم و فساد و دزدی های شرم آور سوء استفاده کنندگان قدرت ؛ ‌ حال مردم که خراب بود حالا خراب تر از پیش می شود و امید آنها که با یاس آمیخته شده کم سوتر از قبل می شود اگر به خواست آنها توجهی نشود جامعه با بحرانی دیگر روبرو می شود.


آقایان یک بار هم با بخشش و عطوفت دشمنان خودتان را تنبیه کنید و اجازه ندهید بحران روحی مردم افزون تر شود و هر روز اعتماد عمومی نسبت به انصاف و دیانت شما کمتر و کمتر شود ؛؛ اعدام نکنید بخشش شیرین تر ازخشونت است.