مسئول و مقصر اصلی این فاجعه، خودکامه ایران علی خامنه‌ای است

✍🏻ابوالفضل قدیانی

بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی سیاسی مظلوم و بی پناه با قطع دارو هایش توسط عوامل مستبد امروز ایران علی خامنه‌ای بیماریش تشدید شد به جای این که او را به بیمارستان تخصصی مغز و اعصاب اعزام کنند به تیمارستان امین آباد اعزامش کردند.

در تیمارستان رنج و عذاب بسیاری بر او تحمیل کردند پس از بازگشت از تیمارستان با تجویز داروهای نا مناسب توسط بهداری زندان سبب مسمومیت و به کما رفتن وی شدند پس از آن که کار از کار گذشت به بیمارستان لقمان اعزامش کردند البته برای نمایش و صحنه سازی یعنی این که مسئولین اقدامات لازم را جهت معالجه به عمل آورده‌اند !

عجالتا هم جسد تقریباً بی جانش را زیر دستگاه نگهداشته اند . مسئولین زندان،نیروهای امنیتی،و دستگاه قضایی در این فاجعه مسئولند و باید پاسخگو باشند اما مسئول و مقصر اصلی این فاجعه، خودکامهٔ ایران علی خامنه‌ای است چون این ظلم ها و سرکوب ها به خاطر تداوم حکومت غیر قانونی و غاصبانه اوست.

✍️ دیدگاه شما 🙏