مسائل مهم کشور از دید صدا و سیما کدام هستند؟

✍️صادق زیباکلام

آقای دکترحیدری نخستین قرعه کشی را شروع میکنند:
-جناب آقای….از جنابعالی سوال شده که سیاستِ شما در صورت پیروزی در انتخابات، پیرامونِ تجاوز به منابع طبیعی چه می باشد؟ حضرتعالی ۴ دقیقه فرصت دارید که از همین الان شروع شد.

نامزد: “متاسفانه در این دولت شاهد بودیم که کوه خواری، جنگل خواری، گیاهخواری و خام خواری چقدر بی رویه رواج پیداکرد و متاسفانه دولت آقای روحانی هیچ عزمی برای مبارزه با…

مجری: ۴دقیقه‌تان تمام شد. میریم برای قرعه‌کشی پرسش دوم. جناب آقای…. بفرمایید که دولتِ شما اصلاح نظام بانکی کشور را چگونه می‌خواهد پیاده نماید؟

نامزد: با درود به ملت شهیدپرور و بزرگ ایران، متاسفانه سیاستهای دولت آقای روحانی، در اعطایِ وام‌هایِ بانکی واقعاً فاجعه‌بار بوده. ۹۵ درصد وام‌ها به دهک نخست و ۵ درصد مابقی….

مجری: ببخشید،۴ دقیقه تمام شد. میریم برای قرعه کشی پیرامون پرسش سوم جناب آقای… برنامه شما برای مسکن و خانه‌دارشدنِ بالاخص قشرِکم درآمد چه می‌باشد؟

نامزد: یکی از مصیبت‌بارترین سیاست‌هایِ دولت آقای روحانی در خصوص مسکن می‌باشد. حسب آمارِخود دولتِ آقای روحانی، دو سوم‌ِ مردمِ ایران ظرف ۸سال گذشته، اجاره نشین شده‌اندکه تازه این آمار شاملِ کارتن خوابهای غیور و سرافراز ایران زمین….

مجری: ببخشین۴دقیقه شما تمام شد. میریم برای قرعه کشی پرسش چهارم. جناب اقای…. راهکارهای شما برای بهبود تولید و افزایش صادرات کدام میباشد؟.

نامزد: سیاستهای آقای روحانی در امرتولید فاجعه بار بوده. دروازههای کشور را بروی کالاهای خارجی….

مجری: ببخشید۴ دقیقه شما تمام شد. میریم برای قرعه کشی پرسش پنجم. از جناب آقای….پرسیده شده که سیاست های دولت شما بمنظور کنترل تورم و کاهش نقدینگی کدام می باشد؟

نامزد: یکی از اسفبارترین سوء مدیریت‌های دولت آقای روحانی در مهارتورم و کنترل نقدینگی بوده. کمر ….

مجری: حاج آقا عذر میخواهم۴ دقیقه جنابعالی تمام شد.

نتیجه اخلاقی که از مناظره نامزدهای ریاست جمهوری میگیریم آنست که، مذاکرات هسته ایی، تنش با غرب و آمریکا، دشمنی با اسرائیل، هزینه های نظامی و ساخت موشک، حضور در کشورهای دیگر، بحران آب، کرونا و آثار اقتصادی سنگین آن بر اقتصاد کشور، حاکمیت قانون و زندانیان سیاسی، انتخابات آزاد، فرار مغزها، ناامیدی جوانان و اقشار تحصیلکرده از آینده کشور و… مسائل کم اهمیتی هستند که نیازی به طرح آنها با نامزدها نمیباشد.