مستند صدا و سیما و جعل تاریخ در مورد قاسم سلیمانی

سلمان هادوی

صدا و سیما در یک مستند جدید در مورد فرمانده پیشین سپاه قدس
قاسم سلیمانی که به گواه و اسناد و مدارک فراوان
با اعزام نیروهای ایرانی و افغان و پاکستانی به سوریه در قالب مدافعین حرم
باعث تداوم دیکتاتوری بشار اسد و ریخته شدن خونهای بسیاری گردید
مدعی ست که قاسم سلیمانی هیج گاه با دستش گلوله ای شلیک نکرد
ادعایی که قطعا درست نمی باشداما سازندگان این مستند
با جعل حقایق تاریخی یک نکته مهم را فراموش کرده اند
مهم نیست این که قاسم سلیمانی گلوله ای شلیک کرده باشد یا نباشد
اما وی با فرامین و دستورات خود در طول حضور نیروهای سپاه در سوریه
عملا باعث ریخته شدن خون های بسیاری گردید
خون بیگناه مردم سوریه که در مقابل دیکتاتوری بشار اسد هیچ توان دفاعی نداشتند
حاکمیت و سپاه و سلیمانی همواره کوشیدند حضور سپاه در سوریه را
برای مبارزه با داعش به مردم دیکته کنند
اما داعش بخش کوچکی از جنگ سوریه بود
همه ماجرا در جبهه موافقان و مخالفان سوری اسد رخ می داد
قاسم سلیمانی به عنوان کارگزار میدان
مثل همه فرماندهان جنگی مرتکب اشتباهات زیادی شده
که دود آن تا مدت ها در چشم مردم ایران و منطقه خواهد رفت
کاش مستندسازان صدا و سیما به جای چاپلوسی
تاریخ را آنگونه که هست روایت کنند
نه آنگونه که علی خامنه ای امر میکند