مسرور بارزانی: اولویت ما حفاظت از مردم منطقه است

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممسرور بارزانی نخست وزیر حکومت منطقه ای کرد شمال عراق اعلام کرد، سعی می کنند تا بخشی از تنش بین ایران و آمریکا نباشند

مسرور بارزانی نخست وزیر حکومت منطقه ای کرد شمال عراق اعلام کرد، سعی می کنند تا بخشی از تنش بین ایران و آمریکا نباشند و اولویت شان حفاظت از مردم منطقه است.

بارزانی پس از نشست سه گانه با نچیروان رئیس حکومت منطقه ای کرد شمال عراق و رواز فائق رئیس مجلس در اربیل بیاناتی ایراد کرد. 

بارزانی با ابراز اینکه در روزهای اخیر شاهد حوادثی نامطلوب در عراق و حکومت منطقه ای کرد شمال عراق بودیم، افزود، تحولات در منطقه را با نگرانی عمیق دنبال می کنیم. خشونت و تنش، سبب حاکم شدت جو بی ثباتی و بی امنیتی گردیده است. 

بارزانی ضمن تاکید بر اینکه تمامی طرفین در تلاش برقراری امنیت و ثبات در منطقه هستند، گفت: اولویت ما حفاظت از مردم منطقه است. برای اینکه بخشی از این تنش نشویم آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد.