مشارکت شیرازی‌ها در انتخابات شورای شهر حدودا ۱۷ درصد بود/ آرای باطله ۲ برابر آرای نفر اول

شنیده ها

با پایان شمارش آرا انتخابات و اعلام نتایج مشخص شد که مشارکت شیرازی‌ها در انتخابات شورای شهر حدودا ۱۷ درصد بوده است.

در این انتخابات تعداد آرای باطله حدودا ۲ برابر آرای نفر اول و ۴ برابر آخرین نفری است که وارد شورا شد.

(باطله۶۲۱۴۶)+(۲۳۴۱۴برگ رای گرفته شد ولی داخل صندوق انداخته نشده)=۸۵۵۶۰ رای واجدین شزایط شرکت در انتخابات:۱۳۶۴۰۰۰ نفر
آرای صحیح: ۲۳۵۰۷۴ رای

آمار قطعی انتخابات شورای شهر شیراز به قرار زیر است:

۱. محمد تقی تذروی ۴۷ هزار و ۷۷۹ رای
۲. سید ابراهیم حسینی ۳۹ هزار و ۸۱۳ رای
۳. مهدی طاهری ۳۸ هزار و ۱۶۶ رای
۴. غلام علی ترابی ۳۷ هزار و ۴۷۷ رای
۵. سید احسان اصنافی ۳۵ هزار و ۶۱۶ رای
۶. محمد حسن اسدی ۳۳ هزار و ۲۸۲ رای
۷. علیرضا اسکندری ۳۲ هزار و ۱۸۴ رای
۸. رضا محمدیان ۳۰ هزار و ۲۴۸ رای
۹. مهدی نصیری قره قانی ۳۰ هزار و ۹۳ رای
۱۰. علی اکبر سلطانی ۲۶ هزار و ۱۴۷ رای
۱۱. محمد فرخ‌زاده ۲۴ هزار و ۵۵۳ رای
۱۲. مسعود زارعی ۲۳ هزار و ۶۳ رای
۱۳. افسانه خواست خدایی ۲۲ هزار و ۸۱۲ رای