مشارکت مردمی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ کمتر از ۳۰ درصد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ ۸۳,۵ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی رادیو زمانه گفته‌اند که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ شرکت نمی‌کنند. تنها ۳,۵ درصد از میان دوهزار شرکت‌کننده فکر می‌کنند مشارکت به اندازه دوره قبل خواهد بود. به باور بیش از ۲۸ درصد پاسخ‌دهندگان، نباید اعتنایی به انتخابات داشت و باید به دنبال راه‌های بدیل برای فعالیت سیاسی گشت.


سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در کمتر از سه ماه دیگر به تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.


«زمانه» در همین رابطه نظرسنجی‌ای با موضوع «شرکت یا تحریم انتخابات» میان اعضای پنل نظرسنجی‌اش و دیگر مخاطبان برگزار کرد. این بیست و ششمین نظرسنجی زمانه بود که از تاریخ از ۳ تا ۹ فرودین برگزار شد و ۲۳۳۰ نفر در آن شرکت کردند؛ از این تعداد ۱۸۴۲ نفر به پرسش‌ها پاسخ کامل دادند و ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان ساکن داخل کشور بودند.


*«نه» قاطع به مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰


۸۳,۵ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه گفته‌اند که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ شرکت نمی‌کنند. ۶ درصد هنوز تصمیم نگرفته‌اند؛ و ۱۰,۵ درصد نیز قصد شرکت در انتخابات را دارند.


۴۵,۵ درصد از کسانی که گفته‌اند در انتخابات شرکت نمی‌کنند در دوره قبل ریاست جمهوری پای صندق رفته و به یکی از کاندیداها رای داده‌اند.


تنها ۷ درصد از کسانی در سال ۱۳۹۶ به حسن روحانی رای داده‌‌اند، گفته‌اند که در انتخابات ۱۴۰۰ دوباره شرکت می‌کنند.


تصیم بر عدم شرکت پاسخ‌دهندگان به یک معنای دیگر نیز از تصمیم به شرکت قاطع تر است: ۷۱ درصد کسانی که رای نمی‌دهند تصمیم خودشان را سیاسی دانسته‌ و گفته‌اند دیگران را هم به عدم شرکت دعوت می‌کنند. در مقابل، ۵۳ درصد کسانی که رای می‌دهند، تصمیم خودشان را سیاسی دانسته و گفته‌اند که دیگران را هم به شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند.


*مشارکت فعال، تحریم فعال یا جستجوی راه‌های بدیل؟


۶۱,۵ پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه معتقد به استراتژی تحریم فعال اند و ۱۰ درصد معتقد به مشارکت فعال.


۲۸,۵ درصد پاسخ دهندگان هم گفته‌اند که نباید اعتنایی به انتخابات داشت و باید به دنبال راه‌های بدیل برای فعالیت سیاسی گشت.

۳۳ درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی انتخابات را به طور فعال تحریم خواهند کرد، چرا‌که فکر می‌کنند شرکت در انتخابات باعث تحکیم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی می‌شود.


۱۸,۵ درصد نیز «فرمایشی بودن انتخابات» را دلیل اصلی برای تحریم برشمرده‌اند.


۷,۵ درصد گفته‌اند اصولاً به دموکراسی نیابتی و نظام مبتنی بر نمایندگی اعتقاد ندارند.

۳ درصد پاسخ‌دهندگان هم با انگیزه «تعمیق تجربه دموکراسی در ایران» به شکلی فعال در انتخابات شرکت خواهند کرد.


*بزرگ‌ترین معضل ایران در آستانه انتخابات؟


ایران درگیر یک بحران اقتصادی کم ‌سابقه‌ است. در آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی از سال ۹۲ تا نیمه سال ۹۵، نرخ دلار با ثبات نسبی میان ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان نوسان داشت. در زمان برگزاری انتخابات ۹۶ دلار حدود ۴۰۰۰ تومان بود، امروز اما در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ قیمیت دلار از ۲۵۰۰۰ تومان فراتر رفته است.
در چین شرایطی ، ۵۱ درصد پاسخ‌دهندگان نظرسنجی زمانه «مشکلات اقتصادی و معیشتی» را مهم‌ترین معضل ایران در آستانه انتخابات ریاست‌ جمهوری ۱۴۰۰ دانسته‌اند.


۳۹ درصد نیز گفته‌اند که استبداد و تبعیض داخلی مهم‌ترین معضل است.


تنها یک درصد کسانی که معضل را استبداد و تبعیض داخلی دانسته‌اند، معتقد به شرکت فعال در انتخابات هستند. در مقابل، ۱۴,۵ درصد کسانی که مشکل اصلی را اقتصادی و معیشتی می‌دانند، فکر می‌کنند باید به طور فعال در انتخابات شرکت کرد. این رقم برای کسانی که معضل اصلی ایران را تحریمها و بحران سیاست خارجی می‌دانند ۲۰ درصد، و برای آنهایی که مشکل اصلی را بحران محیط زیستی می‌دانند، ۲۳ درصد است.
*مشارکت مردمی در انتخابات چه قدر خواهد بود؟
به گمان ۸۸ درصد پاسخ دهندگان مشارکت کمتر از ۵۰ درصد خواهد بود.
تنها ۳,۵ درصد فکر می‌کنند مشارکت به اندازه دوره قبل خواهد بود. در انتخابات سال ۹۶، بنابه آمارهای دولتی، بیش از ۴۱ میلیون نفر یعنی ۷۳ درصد واجدان شرایط پای صندوق‌های رأی رفتند.
به طور کلی، آنهایی که داخل کشور هستند نسبت به کسانی که خارج از کشور سکونت دارند، میزان مشارکت در انتخابات را بیشتر برآورد کرده‌اند. ۶۱ درصد از کسانی که خارج از ایران‌ اند فکر می‌کنند مشارکت کمتر از ۳۰ درصد است، در حالی که این رقم برای کسانی که داخل ایران زندگی می‌کنند ۵۵,۵ است.