مشاهده حسن روحانی در فضای مجازی پس از مدتی غیبت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

پس از اتمام دوره ریاست جمهوری حسن روحانی ، تا مدت ها خبری از او نبود.

اما گویا به تازگی از وی اخباری منتشر می شود.

چند روزی است حسن روحانی در فضای مجازی رویت شده و پیش از این نیز بعد از اتمام مسئولیت و غیبت عمومی مشغول استراحت بوده است.

وی برنامه منظمی جهت ورزش روزانه از کوهنوردی در حاشیه شهر و پیاده روی در هفته خارج از تهران داشته است.

روحانی حتی دفتری که در نهاد ریاست جمهوری برای وی جهت مسائل کاری ، دیدارها و مراجعات وی در نظر گرفته شده بود را قبول نکرده و اتاق خود در منزل شخصی را به دفتر کارش تبدیل کرده است.