مشکلات مردم نباید قربانی منافع جناحی شود

✍️فرزانه ترکان

یکی از مشکلات کنونی کشور این است که بعضا در قوه مقننه و همچنین قوه مجریه مصالح مردم را قربانی منافع سیاسی خودشان کرده‌اند و بدون اینکه مشکلات اقتصادی مردم را در نظر بگیرند و برای حل آن راه‌حلی معرفی کنند، هر کسی ساز خودش را به صدا درمی‌آورد.

با نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰ مشاهده می‌کنیم که هر گروه سیاسی به دنبال این می‌گردد تا در انتخابات ۱۴۰۰ جناح سیاسی خود را مستقر کند. فکر می‌کنم تا وقتی که چنین جوی در کشور حاکم باشد، نه مجلس یازدهم موفق خواهد بود و نه دولت کاری را می‌تواند در کشور انجام دهد.

با توجه به مشکلات کشور که فشار زیادی به مردم وارد کرده مانند تحریم‌ها، عدم تصویب قانون پالرمو، فروش نفت و مشکلات عدیده‌ای که در کشور وجود دارد، اجازه نمی‌دهد که گروه‌های سیاسی به دنبال تسویه‌حساب سیاسی باشند.

می‌گویند چون دولت قبلی از اصولگرایان بنام نبوده ما اگر به قدرت برسیم، مشکلات کشور را بهتر حل و فصل می‌کنیم. آنها برای اینکه به قدرت برسند، حاضر هستند تا فشارهای زیادی به مردم وارد شود و هیچ ابایی هم از مساله ندارند.

اصلاح‌طلبان برای پیروزی در انتخابات باید از هفت‌خوان رستم عبور کنند.

فیلتر‌ها سختگیرانه‌ خواهد بود و به نیروهای اصلاح‌طلب به راحتی اجازه حضور پیدا نمی‌کنند. به دلیل مشکلات زیادی که در سال‌های گذشته وجود داشته است، اعتماد مردم نسبت به اصلاح‌طلبان کاهش پیدا کرده است.

اگر ما بر فرض هم یک رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب را در قوه مجریه بتوانیم مسلط کنیم، چگونه آن دولت می‌تواند با مجلس یازدهم تعامل کند؟ مجلسی که سر تعامل با دولت روحانی ندارد، چگونه می‌خواهد با یک دولت اصلاح‌طلب تعامل کند. برخی نمایندگان مجلس کمر همت بسته‌اند که نگذارند، دولتی که مسیر و فکر سیاسی شبیه آنها ندارد، به راحتی فعالیت کند.

تا وقتی که دولت روحانی بر سر کار است، نیروهای پشت پرده اجازه نمی‌دهند که بحث برجام به نتیجه واحدی برسد و آنها نمی‌خواهند که این موفقیت دوباره به نام دولت روحانی که اعتدال‌گراست و در ابتدا مورد حمایت اصلاح‌طلبان بود نوشته شود.

من به نتیجه رسیدن این موضوع را بعید می‌دانم مگر اینکه اراده‌ای بالاتر ریاست‌جمهوری برای برجام وجود داشته باشد و به دنبال این باشند که این موضوع حل و فصل شود.

معتقدم که اگر هر دولت دیگری هم بر سرکار بود بعید می‌دانم با وجود فشارهای سال‌های قبل کارهای زیادی را برای حل مشکلات کشور می‌توانست انجام دهد.

✍️ دیدگاه شما 🙏