مصاحبه با شبکه‌های خارجی و استاندارد دوگانه!؟چرا احمدی نژاد شماتت نمی‌شود؟!

✍️ اکبر اعلمی

مدتیست که احمدی‌نژاد با برخی شبکه‌ها مانند؛ “رادیو فردا”، “بی‌بی‌سی”، “فاکس‌نیوز”، “ایران اینترناشنال”، “الجدید لبنان”، “ایندیپندنت فارسی”، راشاتودی انگلیسی” و …مصاحبه می‌کند.

با اینکه تا این لحظه به دلایل شخصی از انجام این قبیل مصاحبه‌ها پرهیز کرده‌ام، لیکن آنرا نه تنها جرم نمی‌دانم بلکه در شرایطی که ۱۰۰ شبکه رادیو و تلویزونی داخلی در انحصار اقتدارگرایان است، آنرا حق مسلم احمدی‌نژاد و دیگران می‌دانم،

فقط نکته در اینجاست؛ وقتی‌که اقتدارگرایان از چنین شبکه‌هایی با تعابیری مثل “معاند و ضدانقلاب”، “مزدور عربستان”، “مزدور انگلیس” و “محارب” یاد کرده

و حتی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه، در ۷ آذرماه ۹۵ اعلام می‌کند که؛ “مصاحبه کنندگان با شبکه های ماهواره‌ای ضدانقلاب و یا وابسته به ضدانقلاب حتما تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند”

و اتفاقا پرونده‌هایی هم با همین اتهام علیه برخی افراد تشکیل شده‌ است،

چگونه است که فردی که در جمهوری اسلامی مسئولیت رسمی دارد و منصوب رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است،

می‌تواند با شبکه‌های مزبور مصاحبه و حتی شماتت هم نشود!؟