مصاحبه روزنامه جام جم با سارا ماروسک مفسر آمریکایی / رضا تجلی

 

روزنامه جام جم مطالبی از قول خانم سارا ماروسک یکی از مفسران سیاسی آمریکایی در فالب مصاحبه چاپ کرده است که کمی شبهه انگیز است که یک مفسر آمریکایی و مشهور چنین سخنانی با چنین ادبیاتی داشته باشند.

اولین پرسش این است که ایران چه رویکردی در مقابل سیاست تند آمریکا اتخاذ کند و آیا ایران خواهد توانست بر تحریمها غلبه کند؟

سارا: به رغم تهاجم دامنه دار آمریکا و متحدان آن، تنها کشوری درجهان بوده که استقلال خود حفظ کرده و این ثابت میکند که ایران قدرت و تحملی فراتر از انتظار دشمنان خود دارد. این کشور با استقامتی که نشان داده اکنون در وضع بسیار بهتری نسبت به کشورهای لیبی و عراق است که نتواستند مقاومت کنند. گویی آقای ظریف که آمریکا را در انزوا قرار داده بود سخن میگوید.

آمریکا و کدام متحدانش چه تهاجمات دامنه داری علیه ایران داشته، غیر از خروج از برجام؟ چندصد درصد کاهش ارزش ریال و گرانی بی حد واندازه و فسق و فجور، و اختلاس در جامعه، اینها همه استقامت ایران است؟ مقاومت تنها راه ممکن است، این (مقاومت) همان هدف نظام مقدس است که خواسته اند از زبان یک مفسر آمریکایی به خورد مردم ایران بدهند. در مقابل پرسش برنامه براندازی و فاصله گرفتن مردم از دولت، سارا ماروسک میگوید: حکومت ایران دموکراسی و مردم رهبرانی را ترجیح میدهند، انتخاب میکنند و نرخ مشارکت در ایران بالاتر از ۷۰ درصد که خیلی بیشتر از آمریکاست.

دولت دموکراتیک ایران محبوبتر از رئیس جمهور آمریکا و سایرین است (گویا ایشان در ایران تحقیق میدانی انجام داده است).

این سخنان ناپخته از سارا مارویک نیست، این مطلب را خود آقایان نوشته اند. و یا خانم مفسر آنقدر ناآگاه است که منحنی زنگوله را در امر انتخابات نمیداند و کلا دموکراسی نمی شناسد که صرف وجود انتخابات را بیانگر دموکراسی قلمداد کرده و بقیه شاخصها را فراموش کرده است.

درانتخاب نرمال هیچگاه درصد انتخابات نباید کمتر از ۴۰ درصد و یا بیشتر از ۶۰ درصد باشد، بلکه باید در محدوده مذکور باشد تا نرمال بودن جامعه و انتخاب را برساند، اگر زنگوله به سمت چپ و یا راست کج شود، بیانگر وجود بحران و مشکل اساسی در جامعه است.

البته جوامعی وجود داشتند که همواره رئیس جمهورشان با بالاتر از ۹۰ درصد انتخاب میشدند، چنین امری نشانگر دموکراسی نبوده، بلکه یک بحران مضمن را نشان میدهد.

در مقابل پرسش دیگر که آیا آمریکا توان همراه ساختن سایر جوامع را دارد؟ آیا یک تاز عرصه بین المللی است؟ سارا: جهان تک قطبی نیست در آمریکا دموکراسی لیبرال در بحران است.

در جهان چند قطبی برای ایران موقعیتی ایجاد میکند تا با ملتهای بزرگ همچون ترکیه و چین و پاکستان روابط داشته باشد.

سارا ماروسک معنی ملت و دولت و کشور را درک نمیکند؟! چین که رفیق دیرینه ایران از سنگ پا تا دسته بیل برای ملت ایران تولید و صادرکرده، ترکیه که گاز میخرد و پاکستان را نمیدانم چه صادر و وارد میکند.(گویا شیعیان گرسنه را بخاطر ماهانه یک ملیون تا یک و پانصد به ایران روانه کرده تا در سوریه جنگ کنند).

در مقابل پرسشی که جام جم از سارا ماروسک میپرسد که بعضی ناظران معتقدن ایران با متحدانش با مقاومت در برابر آمریکا، قادر به ایجاد نظم نوین جهانی است؟

سارا: ایران همین حالا جهان چند قطبی ایجاد کرده و به ملتها غیرمتعهد امکان اتکا بخود را داده و ایران الگوی مبارزه با هژمونی برای دیگر کشورهاست.

محور مقاومت قدرت زیادی یافته و سال آینده قدرتمندتر خواهد شد.

این سخنان با چنین واژه هایی واقعا از سارا ماروسک است؟ از دوحال خارج نیست، یا همچون قذافی پول سرشاری برای تائیدیه گرفتن، برای سیاستمداران، صاحبنظران و مفسران و خبرنگاران هزینه شده است و یا خود چنین خزعبلاتی را در روزنامه در قالب مصاحبه چاپ کردهاند.

خانم ماروسک که جام جم نمیخواند!.

ای کاش این روزنامه که صداوسیما را پشتیبان دارد، ضبط شده آن را در تلوزیون پخش میکرد.

تا هرگونه شک و ابهامی برطرف میشد.

سارا خانم اگر تبعه ایران بود، حتما وزیر خارجه میشد!.