مصباح یزدی سومین قربانی طب سنتی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام

شنیده ها حاکی از این است که ‌‎محمدتقی مصباح یزدی پس از هاشمی‌شاهرودی و حائری شیرازی؛ سومین قربانی «طب» سنتی و اسلامی شده است.

گویا این جماعت اصرار داشته اند به باورهای خود عمل کنند ، و پیروی از دستورات طب اسلامی و ‎طب سنتی را بر پزشکی غربی و مدرن و صهیونیستی ترجیح داده اند …

گفته بودند مشکل محمد تقی مصباح یزدی از روده است ، برای درمانش ابتدا اطبای سنتی را ترجیح داده بودند.

پس از مدت ها اتلاف وقت ! و پیگیری روند درمان ! در خانه ، صدای مرگ که به گوش رسید به یاد بیمارستان و طب جدید افتادند اما …

ظاهرا همان بیراهه ای که محی الدین حائری شیرازی و محمود هاشمی شاهرودی را به کام مرگ فرستاد را رفته اند!