مصطفی میرسلیم کاندیدای ۱۴۰۰ خواهد شد

طبق شنیده ها مصطفی میرسلیم ستاد انتخاباتی خود را راه اندازی کرده و قصد ورود در انتخابات ۱۴۰۰ را دارد.

میرسلیم معتقد است آرا او نسبت به گذشته رشد چشمگیری خواهد داشت گرچه برخی اطرافیان او از ریاست جمهوری او به کلی ناامید هستند اما فرصت حضور در یک رقابت در سطح ریاست جمهوری و افکار عمومی را پیدا می کنند

آن ها معتقد هستند حتی اگر پایگاه رای میرسلیم ۵ برابر هم شود او رای نخواهد آورد اما فرصتی می شود تا جایگاه از دست رفته خود در مجلس را احیا کرده و او را بیش از پیش جدی گرفته و حتی به صندلی ریاست مجلس نزدیک شود.

مصطفی میرسلیم معتقد است تایید صلاحیت خواهد شد.

✍️ دیدگاه شما 🙏