مطالبات مزدی کارگران «مهر ایران» با تاخیر پرداخت می‌شود

نگام ، کارگری _ کارگران کارخانه بخاری سازی «مهر ایران» درکیلومتر ۲جاده نیشابور به مشهد طی ۴ماه گذشته دستمزدی دریافت نکرده‌اند.

منابع کارگری ایلنا در این واحد تولید انواع بخاری وشومینه های گازی گزارش داده‌اند معوقات مزدی کارگران مربوط به چهار ماه گذشته می شود و علاوه بر این بخش قابل توجهی از حق بیمه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است.

به گفته آنان مطالبات معوقه کارگران مهر ایران در حالی به تاخیر افتاده است که در فاصله سال ۸۹ تا ۹۰ فعالیت این واحد تولیدی با ۲۰۰ کارگر به دلیل افزایش بدهی و زیان مالی تعطیل شده بود.

برپایه این اظهارات اگرچه با روی کار آمدن دولت یازدهم این کارخانه مجددا فعالیت تولید خود را با بازگشت بکارحدود ۲۰ کارگر از سر گرفت اما در حال حاضر به دلیل مشکل نقدینگی پرداخت مطالبات مزدی این کارگران با سه تا چهار ماهه تاخیر همراه است.

به گفته کارگران کارخانه بخاری سازی مهر ایران، بخشی از مشکلات مالی این کارخانه مربوط به حادثه آتش سوزی این واحد تولیدی در خرداد ماه سال ۹۳ مربوط می‌شود که از آن موقع تا به امروز این واحد صنعتی نتوانسته است خسرات های ناشی از این اتفاق را جبران کند.