معاونان اصلاح طلب وزارت اطلاعات هدف اتهام های به اصلاح افشاگرانه اخیر احمدی نژاد

شنیده ها

شنیده ها حکایت از آن دارد که افشاگری های اخیر امنیتی محمود احمدی نژاد مستقیما به تعدادی از معاونان وزارت اطلاعات ربط دارد که تمایل فکری به جبهه اصلاحات دارند.

هدف این افشاگری ها حذف این افراد با دستور مجتبی خامنه ای می باشد.

به نظر می رسد پاکسازی وزارت اطلاعات به عنوان آخرین سنگر مقابل با سازمان اطلاعات سپاه و هم چنین سایر نهادهای موازی اطلاعاتی و قوه قضائیه که خارج از دولت می باشند و تحت نظارت هسته سخت قدرت اداره می شوند ، از جمله اولین اقدامات دولت ابراهیم رئیسی در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری می باشد.