معاونت فضای مجازی سپاه ، تمام قد در مقابل مردم ایستاده است

مهرداد شاکری

کشور با بحران های کوچک و بزرگ داخلی و خارجی درگیر شده است
فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم بواسطه عملکرد حاکمان کشور
هر لحظه در حال بیشتر شدن می باشد
مردم پس از آبان ۹۶ به این درک و آگاهی رسیده اند
که می توانند با اتحاد و همدلی در مقابل حاکمیت بایستند
و به دنبال حقوق مسلم و اولیه خود باشند
حاکمان کشور که آگاهی عمومی را بزرگترین دشمن خود می دانند
سعی دارند از طریق ایجاد بحران های کاذب و اخبار زرد
مردم را از هدف اصلی خود دور نمایند
معاونت فضای مجازی سپاه به دنبال گرم کردن سر مردم
با استفاده از قدرت و توان فضای مجازی می باشد
دستگیری و شکنجه فعالان مدنی و اجتماعی و سیاسی
یکی از برنامه های مهم سپاه
برای مقابله با بیداری و آگاهی عمومی می باشد
مردم باید صدای فعالان مدنی و اجتماعی و سیاسی دربند باشند
مردم با همراهی و همدلی با آزادی خواهان می توانند
توطئه شوم سپاه را در نطفه خفه نمایند
فصل بیداری و همدلی رسیده
عزیزانمان را تنها نگذاریم