معاون اول رئیسی کیست؟/رقابت سه نفر بر سر یک صندلی

شنیده ها

سعید جلیلی

زمانی که جلیلی به نفع ابراهیم رئیسی از انتخابات ریاست جمهوری کناره گرفت، گمانه معاون اولی وی در دولت رئیسی قوت گرفت. بسیاری معتقد بودند چنین حمایتی، حتما باید با چنین پستی جبران شود.

اما نام سعید جلیلی همان زمان به‌عنوان وزیر امور خارجه دولت سیزدهم هم مطرح می‌شد.

اما برخی دیگر همان زمان می‌گفتند سعید جلیلی نه وزارت امور خارجه را می‌خواهد و نه معاون اولی دولت را. او می‌خواهد به شورایعالی امنیت ملی برود.

علی نیکزاد، نائب رئیس فعلی مجلس

نیکزاد هم در انتخابات سال ۹۶ و هم امسال، جزو اعضای کلیدی ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود. سال ۹۶ هم بسیاری می‌گفتند اگر رئیسی، پیروز شود، نیکزاد معاون اول او می‌شود.

محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام

تحرکات مخبر در ماه‌های منتهی به انتخابات به قدری زیاد بود که برخی می‌گفتند او حتما یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است. اما حالا گفته می‌شود شاید او به پاستور برود و جای جهانگیری بنشیند.