معجزه حاجی‌بابایی!

پس از کناره‌گیری دو مدعی احمدی‌نژادی ریاست مجلس یازدهم، یعنی حسینی و نیکزاد به نفع دیگر نماینده احمدی‌نژادی، حمیدرضا حاجی‌بابایی در توئیتی نوشته است که «خدایا تو شاهد باش، ما برای مجلسی در شان نظام و مردم ، هر آنچه داریم فدا خواهیم کرد، ما بدهکار مردم و رهبری و خون شهیدان هستیم. از برادران صدیق و فداکارم دکتر نیکزاد و دکتر حسینی که علیرغم شایستگی برای حفظ وحدت وموفقیت نیروهای انقلاب گام بلندی برداشتند، تشکر می کنم.»

خب! حالا این سوال از مدعی ریاست مجلس یازدهم، یعنی جناب حاجی‌بابایی قابل طرح است که پس چرا در پنج دوره‌ای (دوره پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم) که نماینده مجلس بوده و در دو دوره آن نیز عضو هیئت رئیسه مجلس (دوره‌های هفتم و هشتم) بودید از هر آنچه داشتید برای ایجاد مجلسی در شان نظام و مردم بهره نبردید؟ آیا قرار است در دوره یازدهم – مانند احمدی‌نژاد – معجزه کنید؟