معضل تمام نشدنی لباس خانم ها؛ از مانتوها و روسرى هاى رنگى تا لباس هاى فرم ورزشکاران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️حبیب شاهرخى

معضل تمام نشدنی لباس خانم ها برای مسئولین جمهوری اسلامی
ما از اول انقلاب تا کنون دیده ایم شیوۀ لباس پوشیدن خانم ها برای مسئولین جمهوری اسلامی همواره یک معضل بوده که اوجش در دهۀ شصت بود با آن مانتوها و مقنعه های بی ریخت !

ولی خانم ها در این سالها مقاومت کرده اند و با ابتکارات خود لباسها و روسریهای شان را طوری انتخاب کرده اند که اغلب از خط قرمزهای حکومت عبور کرده و همواره آن گونه پوشیده اند که زیبا باشند .

امروزه در خیابانهای ایران که قدم می زنی مانتوها و لباسهای رنگی جلو باز جای مانتوهای تیره را گرفته و مقعنه ها جای خود را به روسری های رنگی داده که در بعضی موارد این روسری از سر به دور گردن سُر می خوردو…

دراین شرایط جالب است که اصول گرایان گیر داده اند به لباسهای فرم خانم های فوتبالیست ایران که یک کت و شلوار زنانه شیک است و گفته اند این لباس مردانه است!

گویی این مسئولین از این جنگ و حساسیت چهل ساله در مورد لباس خانمها خسته نشده اند !

ولی هر چه می خواهند جارو جنجال راه بیندازد خانم های ایرانی می دانند چطوری محدودیت ها را دور بزنند .

تا کور شود هر آنکه نتواند دید!