معنی توئیت رضایی رد صلاحیت قاضی زاده و سعیدمحمد است؟!

شنیده ها

برخی از اکانتهای فضای مجازی، توئیت حمایت آمیز رضایی از قاضی زاده و سعید محمد را به معنای رد صلاحیت این دو و تلاش رضایی برای جذب رای طرفداران آنها دانسته اند.

از آنجایی که در این توئیت از ورود دو کاندیدای جوان به سیاست _ و نه به مبارزات انتخاباتی_ سخن گفته شده، تحلیل اخیر را چندان دور از ذهن و عجیب نمی نماید.

محسن رضایی، سعید محمد ۵۳ ساله و قاضی زاده ۵۰ ساله را نسل «سوم» و «چهارم» انقلاب خواند

محسن رضایی در توئیتی نوشت: از ورود پرقدرت نسل سوم و چهارم انقلاب به سیاست استقبال میکنم. دکتر سعید محمد و دکتر امیرحسین قاضی زاده هاشمی، از رویش های انقلاب هستند.