مغازه نفت فروشی در تهران قدیم

به دنبال اعلام اجرای طرح پیش فروش نفت به مردم از پس فردا، این تصویر مغازه نفت فروشی در تهران قدیم، دستمایه مطالب طنز آمیز کاربران شبکه های اجتماعی شده است.

آغاز طرح پیش فروش نفت به مردم از یکشنبه آینده هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان قیمت خورد.

عرضه ۵۰۰ هزار بشکه نفت در مرحله اول؛ سر رسید قرارداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ است.