مفقود شدن کیس کامپیوتر حاوی اطلاعات محرمانه

شنیده ها

شنیده ها حکایت از آن دارد که چندی پیش یک کیس کامپیوتر متعلق به شرکت “اکتشاف و تولید” مفقود شده است.

این کیس دارای اطلاعاتی از قبیل مشخصات و محل استقرار چاه های گاز و مسیر خط لوله انتقال گاز بوده است.

خبرها نشان می دهد این کیس در اتاق استراحت چهار نفر از بازرسان خط لوله گاز مستقر بوده که هر چهار نفر در کمپ خلیج فارس از افراد غیربومی بوده اند.

ویژگی مسئله در حساسیت و اهمیت استراتژیک حوزه پارس جنوبی است که با توجه به زنجیره اقدامات خرابکارانه احتمال سوء استفاده از این اطلاعات جهت خرابکاری های آتی امکان پذیر است.

لازم به ذکر است که میزان نفوذ به قدری بالا بوده که این موارد در مقابل نفوذی های اسرائیل در دستگاه های امنیتی چندان نگران کننده محسوب نمی شوند!