مقایسه نادرست محبوبیت محمد رضا شجریان با سیاستمداران

اکبر گنجی

مقایسه میزان محبوبیت سیاستمداران با هنرمندان و ورزشکاران نادرست است.

اینستاگرام کیم کارداشیان ۱۸۹ میلیون دنبال کننده دارد،‌اما اینستاگرام هیلاری کلینتون ۴ میلیون و ۹۰۰ نفر.

اینستاگرام برخی فیلسوفان بزرگ جهان فقط چند هزار دنبال کننده دارد.

میزان محبوبیت و اعتبار هر قشر و صنف و شغلی باید با همان قشر و صنف و شغل مقایسه شود.

اکثر مردم متفکران بزرگ جهان را نمی شناسند، اما همه هنرمندان را می شناسند.

سیاستمداران و دولتمردان برای اداره امور دائماً به حق نقد می شوند و باید پاسخگو باشند.

سیاستمداران نظام های دموکراتیک هیچ گاه محبوبیت هنرمندان را نداشته اند.

وقتی نوبت به نظام های غیر دموکراتیک می رسد، وضع بدتر می شود.

شجریان بزرگ و معتبر و محبوب است، اما مقایسه محبوبیت و اعتبار او با محبوبیت و اعتبار سیاستمداران حکومت غیر دموکراتیک اشتباه است.