مقصر گرانی!

✍️مدیر کانال تحلیل اجتماعی

🔶⭕️⭕️🔶احتمال اینکه به همان دلیل که قیمت‌ها برای مدت کوتاهی راکد ماند و حتی قیمت کالاهایی مانند خودرو کاهش نیز یافت، به همان دلیل هم مجددا اوج بگیرید، وجود دارد. برای اینکه هیچ اتفاق اقتصادی در روند فعالیت کشور رخ نداده بود، نه مواد اولیه تولیدات و نه لوازم یدکی و نه تولید داخلی، نه صادرات افزایش یافته و نه نفت بیشتر به فروش رفته بود! آنچه موجب کاهش قیمت شده بود اثر روانی احتمال مذاکره و گشایش‌های اقتصادی بود! مواضع ایران در مقابل ترامپ و آمریکا که به نخست وزیر ژاپن نیز منتقل شد، اگر چه حتی موضع بحق ایران در برابر ترامپ بد عهد و پیمان‌شکن درست بود اما اثر وضعی و اقتصادی خود را خواهدگذاشت و احتمال اینکه قیمت کالاها افزایش یابد وجود دارد.

کسانی که اثر تحریم‌ها را در اقتصاد ایران نادیده می‌انگارند و آن‌را نعمت می‌دانند! باید تا کنون ملتفت شده باشند اثر روانی شایعهٔ مذاکره‌ای که معلوم نیست چه سرنوشتی خواهد داشت، چنین اثر وضعی مثبت در کاهش قیمت دارد(چه رسد به خود مذاکره و توافقات! ) وجود واقعی و علنی مذاکرات، قطعاً برای رفاه و توسعه بسیار مفید خواهد بود.

آیا با این وصف، سهم دولت روحانی در مورد گرانی‌ قیمت کالاها،در مقایسه با اثرات تحریم‌ها بر گرانی‌ها چه میزان می‌تواند باشد؟!