ملاقات محرمانه نمایندگان برخی از کشورها که حامل پیام هایی از کشورهای غربی بوده اند با مقام های ایرانی

شنیده شده که در روزهای اخیر نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله ؛ آلمان، سوئیس، عمان، قطر و عراق که حامل پیام هایی از سوی دولت های غربی بودند، در تهران با مقام های ایرانی دیدار و گفتگو کرده اند.

پیش از اجرایی شدن مصوبه مجلس، موضوع گفتگوها بر محور برجام پلاس(هسته ای، موشکی و منطقه) بوده است.

اما این روزها محور مذاکرات درباره توقف غنی سازی ۲۰ درصد و اجرای پروتکل الحاقی است.