ممنوعیت سگ گردانی یا شروع کره شمالیزه کردن ایران؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️ محمد ارسلانی

نیروی انتظامی طرح ممنوعیت سگ گردانی در شهرهای مختلف کشور را به اجرا در آورده

و با قوه قهریه و به طرز شدید و نامناسبی با افرادی که سگ گردانی میکنند برخورد میکند

این نوع برخورد و شدت آن ، عجیب و غیرمعمولی می باشد

به نظر می رسد بزودی با استقرار دولت رییسی

قوانین سخت گیرانه و ضد حقوق شهروندی از طرف حاکمیت اجرا خواهد شد

و آزادی های فردی و گروهی مردم مورد هجوم قرار خواهد گرفت

و نیروهای سرکوبگر با فراغ بال

به برخورد خشن و غیرانسانی با مردم اقدام خواهند نمود

و کشور به سمت دیکتاتوری مطلق

و کره شمالی شدن کامل پیش خواهد رفت