ممنوع الکار کردن هشت ساله یک هنرمند به خاطر شباهت به احمدی نژاد، رونوشت برای دلواپسان!

ممنوع الکار کردن هشت ساله یک هنرمند به خاطر شباهت به احمدی نژاد، رونوشت برای دلواپسان!

%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%b5%db%8c%d8%b1%db%8c