منبع امنیتی عراق: سامانه پاتریوت در همه جهات عین الأسد نصب شده است/ آیا مصطفی الکاظمی عراق را برای حمله به ایران در اختیار ترامپ گذاشته؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ منابع امنیتی عراق از استقرارسامانه موشکی پاتریوت در پایگاه عین الاسد توسط امریکا خبر می دهند، همزمانی این اتفاق با سفر نخستوزیر عراق به امریکا ، می تواند این گمانه زنی را بوجود بیاورد که مصطفی الکاظمی عراق را در اختیار امریکا قرار داده است تا از خاک عراق حملاتی علیه ایران صورت گیرد

یک منبع امنیتی در استان الأنبار عراقروز شنبه گفت که نظامیان آمریکایی سامانه ضد موشکی پاتریوت را در تمامی جهات پایگاه هوایی عین الأسد واقع در ناحیه البغدادی در منطقه هیت(غرب الأنبار) مستقر کرده‌اند. وبگاه «المعلومه» به نقل از این منبع افزود که از زمان ورود نظامیان آمریکایی به پایگاه عین الأسد در اوایل تهاجم به عراق، این نخستین بار است که سامانه پاتریوت را در این پایگاه مستقر می‌شود.

یک منبع امنیتی در استان الأنبار عراق از تکمیل مراحل نصب سامانه ضد موشکی پاتریوت آمریکا در پایگاه هوایی عین الأسد در غرب الأنبار خبر داد.

یک منبع امنیتی در استان الأنبار عراق امروز شنبه گفت که نظامیان آمریکایی سامانه ضد موشکی پاتریوت را در تمامی جهات پایگاه هوایی عین الأسد واقع در ناحیه البغدادی در منطقه هیت(غرب الأنبار) مستقر کرده‌اند.

وبگاه «المعلومه» به نقل از این منبع افزود که از زمان ورود نظامیان آمریکایی به پایگاه عین الأسد در اوایل تهاجم به عراق، این نخستین بار است که سامانه پاتریوت را در این پایگاه مستقر می‌شود.

او گفت که نظامیان آمریکایی شلیک آزمایشی این سامانه را انجام داده و این سامانه مشتمل بر یک گنبد آهنین بزرگ است که امواج الکترونیکی زیادی در اطراف پایگاه ایجاد می‌کند.

به گفته این منبع امنیتی، نظامیان آمریکایی مرحله استقرار این سامانه را تکمیل کرده و این سامانه آماده شلیک موشک در صورت حمله موشکی به پایگاه عین الأسد است.

این منبع افزود که نظامیان آمریکایی در زمان نصب این سامانه تدابیر بی‌سابقه‌ای اتخاذ کرده بودند.