منبع “قطعی” کیهان در “سرویس اطلاعاتی و امنیتی” خارجی

نگام ، سیاسی _ کیهان یک “خبر به کلی سرّی” را منتشرکرد که ایشان می‌گفت از “سرویس اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی منطقه درزکرده و به گونه‌ای در اختیار کیهان قرار گرفته”. خبری که “با قاطعیت” از اصابت “حداقل دو گلوله به محمد بن‌سلمان” و مرگ احتمالیش حکایت داشت …

 

به گزارش کلمه ، حسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه و مدیرمسئول روزنامه کیهان، در یادداشتی تحت عنوان “بن‌سلمان و برگی از یک سند سرّی” در شماره مورخ ۹۷/۲/۲۶ این روزنامه یک “خبر به کلی سرّی” را منتشرکرد که ایشان می‌گفت از “سرویس اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی منطقه درزکرده و به گونه‌ای در اختیار کیهان قرار گرفته”. خبری که “با قاطعیت” از اصابت “حداقل دو گلوله به محمد بن‌سلمان” و مرگ احتمالیش حکایت داشت.

ان‌شاء الله عواملی که در “سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی” خارجی به روزنامه وزین کیهان “خبرهای به کلی سری” می‌رسانند، بابت این نوع خدمات پولی دریافت نکنند. چون -مثلا- از تصاویر محمدبن سلمان در حاشیه بازی پنجشنبه شب روسیه و عربستان به نظر نمی آید که مرده باشد یا به تازگی “حداقل دوگلوله” خورده باشد. هرچند بعد از باخت پنج بر صفر عربستان در مقابل روسیه، قاعدتا حال خوبی ندارد.