منتقدان جمعیت امام‌علی در توئیتر اقلیتی ناچیزند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _  بازداشت برخی از مسئولان جمعیت امام علی این مساله را به مهمترین موضوع توئیتر فارسی در روز گذشته تبدیل کرد.

به دنبال این موضوع، کاربران توئیتری از جریان‌های سیاسی مختلف، ضمن حمایت از جمعیت امام علی در کمک به محرومان، این اقدام را شدیدا محکوم کردند و آن را بدون مبنا دانستند.

با این حال، برخی از کاربران اصولگرا، در توییت‌هایشان، اقدام به توجیه اتهامات علیه جمعیت امام.علی کردند و آنها را مرتبط با بیگانگان دانستند.

اما نتایج تحلیل توییت‌های پرلایک نشان می‌دهد که این توییت‌های توجیه‌گرانه مورد توجه قرار نگرفته و فقط ۸درصد از لایک‌ها را به خود اختصاص داده است.

اقدام برخی از کاربران اصولگرا در توجیه اتهامات علیه جمعیت امام‌علی باعث شکل‌گیری انتقاداتی از آنها نیز شده است| منبع: کانال تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی