منت بر سر ملت از جیب ملت! / یادداشت

✍️محمدرضا ستوده

چند روزی بود که دندان به جگر گرفته بودم و سرم در لاک خودم بود. اما این آقای رییس‌جمهور نمی‌گذارد ما سرمان به کار خودمان باشد. البته این بار بد هم نشد. در مورد چیزی صحبت کرده‌اند که ما تا الان نمی‌توانستیم حرف بزنیم. حالا که خودشان سر صحبت را باز کرده‌اند ما هم فرصت را غنیمت می‌شماریم.

ایشان گفته است: از افتخارات این دولت این است که وعده حضرت امام خمینی مبنی بر آب و برق مجانی را محقق کرده است؛ وعده‌ای که خناسان محقق شدن آن را بر سر نظام می‌کوبیدند.

الحق که باید مدال طلای از آب گل‌آلود ماهی گرفتن را به حسن روحانی داد. حتی گاهی پیش آمده که او بدون اینکه آبی در اختیار داشته باشد ماهی گرفته!

اولا آن طور که من دیده‌ام و خوانده‌ام، حضرت امام خمینی وعده آب و برق مجانی را به همه مردم داده بودند نه فقط به کسانی که کم‌ مصرف می‌کنند.

لذا ‌ای مردم ایران! آگاه باشید که چیزی محقق نشده بلکه آقای روحانی می‌خواهد با نیم‌متر پارچه برای خودش قبای جدیدی بدوزد. چه کسی می‌داند که واقعا برق کدام خانه مجانی شده؟ از کجا می‌شود فهمید که برق چه کسی مجانی شده؟ فقط چو انداخته‌اند که برق مشترکان کم‌مصرف مجانی شده. اگر هم شده باشد برق چند خانوار خیلی خیلی ‌کم‌مصرف را رایگان کرده‌اند در عوض بر اساس شواهد موجود قبض بعضی‌ها چهار برابر شده و باز هم سناریوی همیشگی. منت بر سر ملت از جیب خودِ ملت!

همه این افتخارات برقی دولت فعلی و فخر فروختن‌ها در حالی است که جدا از برقی که از سر ملت پریده، روزی چند ساعت برق خانه‌هایشان هم می‌پرد و شب‌ها هم برق کوچه و خیابان‌شان.

اما در کمال خوش‌بینی اگر فرض کنیم حسن روحانی راست می‌گوید و آب و برق همه ملت مجانی شده، می‌رسیم به اینجا که تکلیف بقیه وعده‌های چهار دهه اخیر چه می‌شود؟!