مندلکر خبر داد؛ تاسیس سازمانی در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای بررسی برنامه‌های جدید اقدام علیه ایران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین اظهارات ضدایرانی خود از تاسیس سازمانی برای بررسی برنامه‌های جدید علیه ایران خبر دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت خزانه‌داری آمریکا، «سیگال مندلکر»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و تروریستم در تازه‌ترین اظهارات خود علیه ایران مدعی شد: ما یک سیستم متحد برای ارتقای سازمان تروریسم و اطلاعات مالی و هماهنگی‌های درون‌سازمانی علیه ایران تاسیس کرده‌ایم.

این مقام کاخ سفید در ادامه افزود: این سیستم درون دفتر مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی قرار دارد و با قراردادن اطلاعات مالی و اقتصادی در اختیار ما به ما امکان بررسی برنامه‌های جدید برای اقدام علیه ایران و نیروهای  تحت حمایت ایران را می‌دهد.