منشأ اظهارات حیدر مصلحی

اظهارات حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات که گفته است در شورای نگهبان گزارش از کف خیابان برده و گفته است که مرحوم هاشمی بیش از ۷۰ درصد آرا را بخود اختصاص می‌دهد و این بصلاح نظام نیست؛ و بخاطر حفظ نظام تقاضای رد صلاحیت او را کرده است، قابلیت تعمق و تأمل دارد؛

برخی از تحلیل گران به تحقیر شخص مصلحی پرداخته و چنین اظهار می‌کنند که یک روحانی دست چندم یکی از سران انقلاب را رد صلاحیت کرده است، خطای این دوستان این است تصور می‌کنند مصلحی نشسته و به تنهایی به این نتیجه رسیده است؛ در حالیکه چنین تصمیماتی در جایی دیگر و سیستمی بالاتر اخذ می‌شود و مصلحی فقط برای طرح موضوع و انجام وظیفه به مجاب کردن اعضای شورای نگهبان پرداخته است.

چنین تصمیمی نکات مهمی را مکشوف می‌کند که به نظر می‌رسد در شرایط انتخابات فعلی نیز رد صلاحیت‌های شورای نگهبان از همان صنف استدلال بهره برده است.

۱- به نظر می‌رسد استقبال مردمی از نامزدهایی که به زعم آنان خطری برای حفظ نظام بودند، دلیل از گردونه خارج نمودن آن‌ها برای تقویت نظام بوده است ! تعبیر حفظ نظام برای رد صلاحیت (یا عدم احراز صلاحیت) نامزدها
مفهومی‌ست که برای تسلط یک جریان خاص به قدرت استفادهٔ ابزاری از آن می‌شود. در این تعبیر نظام را در حد قدرت گرفتن چند نفر تقلیل می‌دهند.
برای مثال از میزان رأی برخی از نامزدهای این دوره مانند مصطفی تاجزاده ، جهانگیری، پزشکیان و حتی لاریجانی اطلاع داشتند و رأی آوردن و‌‌ییروزی چنین کسانی را خطری برای نظام تلقی کرده‌اند! چرا که آن چند نفر ممکن است از قدرت کافی محذور شوند!

۲- این گونه تعریف از نظام حاکی از فرضیهٔ تنافر نظام و رأی مردم را نیز به ذهن متبادر می‌کند ، ایشان در حقیقت اصل نظام را با رأی اکثریت مردم در تضاد دیده‌اندکه چنین تصمیمی را گرفته‌اند ! اعلام این نکته از منویات مهم سردمداران این نظریه است که از آن پرده بر می‌دارد!

۳- سومین نکته‌ای که برداشت می‌شود موضوع رأی هراسی‌ست ؛
اصل وجود رأی بعنوان یک مؤلفهٔ مهم جمهوریت در برابر مطلقیت و حاکمیت، از اساسی ترین دلائل این‌گونه رد صلاحیت‌هاست. در حقیقت تقدم حاکمیت بر رأی مردم را محقق می‌نمایند.

به زعم ایشان اساسا رفته رفته باید میزان شرکت در انتخابات بطرفی سوق پیدا کند که جمهور مردم و رأی آنان تعیین کننده نباشد.

این اصلی ترین دلائل این‌گونه عملیات‌های رد صلاحیت است.

لازم به ذکر است که این فرض و پروژه با عملیات بسیار پیچیده‌ای به جلو برده می‌شود که خود رأی دهندگان از رأی دادن استنکاف کنند و بدست خودشان این پروژه آقایان را پیش ببرند!

تبلیغات تحریم انتخابات از مؤلفه‌های همین پروژه است که برخی از جریانات را در بازی خود گرفتار کرده است. / کانال تحلیل اجتماعى