منیره عربشاهی، مادر یاسمن آریانی از سوی دادگاه عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) تفهیم اتهام شد.

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – منیره عربشاهی، مادر یاسمن آریانی از سوی دادگاه عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) تفهیم اتهام شد.

اتهامات عنوان شده از سوی دادگاه عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) علیه وی “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد از طریق تبلیغ و کشف حجاب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” عنوان شده است.


در ارتباط با مصادیق و دلایل انتساب اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور اطلاع دقیقی در دست نیست.

علیرغم صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی خانم عربشاهی کماکان در بازداشت و در زندان قرچک ورامین به سر می‌برد.

همچنین گفته می شود همزمان یاسمن آریانی، فعال مدنی و فرزند خانم عربشاهی نیز که یک روز پیش از مادر خود بازداشت شده و هم اکنون در بازداشتگاه وزرا نگهداری می‌شود در همین دادسرا تفهیم اتهام شده است.