منیژه رازقی دانشمند محقق ارشد در پروژه‌ تامسون در «ارسی» فرانسه

پایگاه خبری / تحلیلی نگامپروفسور منیژه رازقی متولد اصفهان است و هم‌اکنون در دانشگاه نورت‌وسترن آمریکا در زمینه فیزیک و فناوری نیمه‌رساناها تدریس می‌کند. وی تحصیلاتش را در رشته‌ فیزیک تا اخذ مدرک دکتری در دانشگاه پاریس سپری کرد و بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵ دانشمند محقق ارشد در پروژه‌ تامسون در «ارسی» فرانسه فعالیت داشته و در سال ۱۹۹۱ ریاست آزمایشگاه مواد اکتشافی را برعهده گرفت.

دکتر رازقی یکی از دانشمندان برجسته در رشته علوم و فناوری نیمه‌رساناها است، از پیشگامان توسعه و اجرای تکنیک‌های مدرن و مهم همسو محوری از قبیل MOMBE, GASMBE, MBE, VPE,MOCVD برای رشد درجه کامل ترکیبی نیمه‌رساناهای ترکیبی III-«هتروساختارها» و «دیوارهای کوانتومی» است.

وی موفق به ساخت قوی‌ترین لیزر نیمه‌رسانا در جهان موسوم به لیزر کوانتوم آبشاری شده است که به لحاظ قدرت و کارایی رکورد لیزرهای قبلی را شکسته است. این استاد و محقق ایرانی که سرپرست تیم تحقیقاتی این پروژه را در مرکز ابزار یا کوانتومی و یا به اختصار انگلیسی (CQD) در دانشگاه نورث‌وسترن آمریکا بر عهده داشت، همچنین توانسته کارایی و نفوذ دو شاخه توکار لیزر یعنی توانایی تغییر انرژی الکتریکی به نور را در این لیزر افزایش دهد.

ﻟﯿﺰﺭ ﺁﺑﺸﺎﺭﯼ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﻡ ﻧﻮﻋﯽ ﻟﯿﺰﺭ ﻧﯿﻤﻪ‌ﺭﺳﺎﻧﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﺎﺑﺶ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻣﺎﺩﻭﻥ ﻗﺮﻣﺰ ﻃﯿﻒ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺍﺳﺖ.

دکتر رازقی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ پنج کتاب و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﯾﺎ ﺩﺳﺘﯿﺎﺭ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ هزار ﻣﻘﺎﻟﻪ است ﻭ ﺑﺮﺍﯼ شرکت ﺩﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳۰۰ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻨﯿﮋﻩ ﺭﺍﺯﻗﯽ که ۵۰ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۱ ﺑﻪ هیات ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﻮﺭﺕ‌ﻭﺳﺘﺮﻥ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﯼ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭئیس مرکز ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺑﺰﺍﺭ کوانتوم ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺭﺍﺯﻗﯽ تاکنون ﺭﯾﺎﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ کنفرانس ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﯿﺰیک ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ کاربردهای ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻧﻮﺭﯼ الکترونیکی ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

رازقی در ﺳﺎﻝ ۱۹۸۷ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻋﻠﻮﻡ فناوری ﺍﺭﻭﭘﺎی IBM ﺭﺍ کسب کرد و ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۵ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺯ «ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺯﻥ» ﺷﺪ.