من هم صبح جمعه فهمیدم

حامد تقوی-

علیرضا معزی؛ معاون ارتباطات اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌ جمهور در صفحه توییترش نوشته است: ‌ ” حسن روحانی تا عصر جمعه از علت واقعی سقوط هواپیما بی خبر بوده است”.

این گفته‌ ی مضحک ما را یاد حرف اخیر حسن روحانی درباره‌ طرح سهمیه‌بندی بزنین و افزایش سه برابری آن می اندازد که گفته بود:
«من هم مثل همه مردم ایران مطلع شدم که صبح جمعه قیمت بنزین تغییر کرده است چرا که من هم این طرح را به شورای امنیت واگذار کرده بودم.»

این حرفهای تماما متناقض و مضحک در حالی بیان میشوند که ایشان و اطرافیان او جزو بالاترین مقامات حکومتی هستند و اگر هم یک درصد احتمال درست بودن حرفشان را بدهیم باید از آنها پرسید اگر مثل همیشه صبح یا شب جمعه فهمیدید داستان از چه قرار است، پس چرا همچنان در پست های حکومتی خود مانده اید و داغ دل مردم را تازه تر میکنید.
اگر قرار باشد همیشه صبح جمعه بفهمید ، فرق شما با دیگرانی که هیچ پست و مقامی ندارند در چیست؟