مهاجرانی از پاپ کاتولیک‌تر شده است!

✍️امید فراغت

آقای مهاجرانی؛ سال‌هاست در جغرافیای ملکه انگلیس پناه گرفته‌‌اید و اکنون که دل‌تنگ وطن هستید قاعده‌اش توبه و تقاضای عفو و بخشش همایونی‌ست! ریسمان و آسمان به هم بافتن و تخریب یک جناح و تفقد جناح حاکم گزاره‌ای نیست که شما را به سر منزل مقصود برساند! بنابراین در فضایی که همه جریان‌های سیاسی با زبان بی‌زبانی به اشتباهات خود اعتراف دارند خودشیرینی و دُ…تکان دادن برای یک جریان زیبنده یک سیاست‌مدار نیست!

آقای مهاجرانی؛خوشبحال‌تان که در عالم سیاست بزرگ‌تر دارید و در روزهای تنگی امثال انگلیس و به تعبیری بلاد کفر دست‌گیرتان می‌شوند و آب‌ها که از آسیاب افتاد با ارزیابی جهش وزش باد با استفاده از زبان چاکری و نوکری در صفحه شطرنج، قلعه می‌بندید تا کیش و مات نشوید! اما افسوس که کلمات و جملات تاریخی پناهگاهی چون شما ندارند که از دست تحریف‌کنندگان در امان بمانند و مانند شاهدان اجاره‌ای دادگاه می‌مانند که برای اثبات بی‌گناهی گناهکاران به کار بُرده می‌شوند!

آقای مهاجرانی؛ اگر فکر می‌کنید با خراب کردنِ یک آبادی، جای دیگری را آباد خواهید کرد باید بپذیرید که سخت در اشتباه هستید! جناح تندرو خود از امثال پناهیان، حسن عباسی و …ترس و دلهره دارد اینکه شما پناهیان‌تر و عباسی‌تر شده‌اید جای تعجب است! و به تعبیری در حال باخت توامانِ دین و دنیای‌تان هستید! اگر ابزار شده‌اید حداقل با این ابزار برای مردم ایران، کَنده کاری کنید! از زمانی که مثل گالیور نقشه کشیده‌اید که به ادبیاتِ سیاسی مملکت ورود دوباره کنید از پاپ کاتولیک‌تر و از امرای ارتش و سپاه، نظامی‌تر و از مبلغان دینی، مبلغ‌تر و به تعبیری از جناح راست، راست‌تر شده‌اید و باید بپذیرید یک توبه نامه ساده و یک عذرخواهی جانسوز کافی‌‌ست تا مورد عفو قرار بگیرید! بازیگری در نقش‌های متفاوت برای کسی که فقط تهیه‌کننده بوده، خیلی سخت و البته غیر قابل باور است!