مهاجران در یونان تظاهرات برپا کردند

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممهاجران در یونان که در نتیجه پایان کمک مسکن در پایان ماه جاری با خطر بی خانمانی مواجه خواهند شد، در آتن پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند

به گزارش ت ر ت فارسی، مهاجران در یونان که در نتیجه پایان کمک مسکن در پایان ماه جاری با خطر بی خانمانی مواجه خواهند شد، در آتن پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند.

مهاجران که با پایان برنامه کمک مسکن کمیسریای عالی پناهجویان سازمان ملل با خطر بی خانمانی رو در رو مانده اند، در مقابل ساختمان دفاتر اتحادیه اروپا تحصن کردند.

حدود ۲۰۰ مهاجر ضمن سردادن شعار ” جایی برای ماندن می خواهیم “، خواهان تمدید برنامه کمک مسکن گردیدند.