مهاجرین اردوگاه پناهندگان شهر بیهاچ بوسنی هرزگوین خواهان گشوده شدن مرزهای اروپا هستند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام نزدیک به ۵۰۰ مهاجر نامنظم در اردوگاه Vucjak واقع در یک محوطه جنگلی در نزدیکی شهر بیهاچ در بوسنی هرزگوین، در منطقه ای که دمای هوا در آن به زیر صفر درجه میرسد، برای زنده ماندن تلاش میکنند.

نزدیک به ۵۰۰ مهاجر نامنظم در اردوگاه Vucjak واقع در یک محوطه جنگلی در نزدیکی شهر بیهاچ در بوسنی هرزگوین، در منطقه ای که دمای هوا در آن به زیر صفر درجه میرسد، برای زنده ماندن تلاش میکنند.

در این اردوگاه که از نظر زندگی و بهداشت در شرایط بسیار بدی به سر میبرد، با ریزش اولین برف، زندگی برای صدها پناهجو در این منطقه را دشوارتر شده است.

پناهندگان این اردوگاه که در ۱۵ کیلومتری نزدیک مرز کرواسی یکی از کشورهای عضو در اتحادیه اروپا واقع شده علاوه بر تلاشی که برای زنده ماندن از خود نشان میدهند، خواهان گشوده شدن درهای مرز و وارد شدن به کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه، هلند و ایتالیا هستند.

مهاجرینی که به عبورشان از مرز اجازه داده نشده دو روز است دست به اعتصاب غذایی زدند که از سوی صلیب سرخ تامین میشود.

این مهاجرین که کودکان نیز در بین آنها به چشم میخورد، در وسط اردوگاه پلاکارد هایی با مضمون “ما در اینجا میمیریم. ” و “از اروپا میخواهیم مرزهای خود را بگشاید” نصب کرده و بدین ترتیب از مسئولین کمک میخواهند.

مسئولین به رغم همه این درخواست ها هنوز تغییری در شرایط زندگی این مهاجرین ایجاد نکرده است.